< Červenec 2024 >
PO ÚT ST ČT SO NE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

ZS a MS Louka u Litvínova

3153.jpg

Charakteristika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V naší malotřídní škole s pěti postupnými ročníky, kam dochází děti z Louky u Litvínova a dojíždí žáci i

z okolí - Mariánských Radčic, Lomu, Litvínova, Oseka i Mostu, postupujeme

v takové strategii školy, která by odpovídala trendům současnosti, vedla ke zkvalitnění výchovně

vzdělávací práce i získání prestiže v očích rodičovské veřejnosti. Všichni se snažíme, aby škola

nepocítila odliv dětí do velkých škol a nabídla tak lákavý program, že by se počet dětí zvyšoval.

Stále upřednostňujeme činnostní charakter vyučování před frontální výukou, vedeme žáky k tvůrčí

činnosti, aby žáci zažili radost z hledání a objevování, pracovali na společných projektech.

Protože jsme malotřídní škola, máme v jedné třídě spojených více ročníků, což umožňuje to, že jsou si děti

bližší a tím se vytváří větší pozitivní klima a pocit bezpečí ve škole. Naši školáci jsou zvyklí na

samostatnost, naučí se vypěstovat si lepší soustředěnost a jsou více nápomocni svým mladším

spolužákům. Protože ve třídním kolektivu pracujeme s menším počtem dětí, je možno si náplň hodin

organizovat podle potřeb probíraného učiva. Samozřejmě plníme školní vzdělávací program daný

RVP pro ZŠ jako v ostatních školách a jsme důslední k plnění povinností. Naše škola také nabízí zájmové kroužky

 např. dramatický kroužek, pěvecký sbor, jógu a keramický kroužek.

Snažíme se o to, aby naši žáci dosahovali takových znalostí v dané kvalitě, aby byli připraveni k

plynulému přechodu na vyšší stupeň. Odměnou nám je to, že se naši bývalí žáci za námi rádi vrací a

přijdou se pochlubit dosaženými výsledky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola se nachází nedaleko od školy je obklopena zelení, lesy a hezky upravenou zahradou.

Máme jednu třídu s denním provozem pro děti od 2 7 let. Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet pro děti atmosféru bezpečí, radosti a pohody.

Díky heterogenní (smíšené) třídě se dítě silněji rozvíjí a učí se nenásilnou formou vlastnostem jako je tolerance jeden k druhému, soucit, obětavost a pomoc druhým.

Pro lepší vytvoření vztahů nejen mezi dětmi, ale i rodiči, pořádáme společné akce, návštěvy divadel v MŠ, výlety do okolí atd.

Uvědomujeme si, že ve smíšené třídě není vždy velký prostor pro činnosti nejstarších dětí, proto pracujeme s předškoláky i individuálně. Činnosti nabízíme také po obědě (po poledním odpočinku), kde si děti rozvíjejí a osvojují potřebné dovednosti nejen pro školu, ale i pro život.

3154.jpg

Záměr naší MŠ

  • vést děti k samostatnosti, rozvíjet a podporovat jejich myšlení, prožívání a sebejistot
  • učit děti přijímat změny a přizpůsobit se jim / být tolerantní, schopné uplatnit se a prosadit své názory/
  • respektovat individuální zvláštnosti dítěte
  • během celého dne vycházet z potřeb dítěte a dbát na jeho rozvoj získaný formou hry a prožitků
  • snažit se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně

3155.jpgsponzor

5150.jpg