< Srpen 2022 >
PO ÚT ST ČT SO NE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

ZS a MS Louka u Litvínova

3153.jpg

Charakteristika

 • Naše mateřská škola je na vesnici v hezkém prostředí, obklopena zelení, lesy a hezky upravenou zahradou.
 • Máme jednu třídu s denním provozem pro děti od 2 7 let. Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet pro děti atmosféru bezpečí, radosti a pohody.
 • Díky heterogenní (smíšené) třídě se dítě silněji rozvíjí a učí se nenásilnou formou vlastnostem jako je tolerance jeden k druhému, soucit, obětavost a pomoc druhým.
 • Pro lepší vytvoření vztahů nejen mezi dětmi, ale i rodiči, pořádáme společné akce, návštěvy divadel v MŠ, výlety do okolí atd.
 • Uvědomujeme si, že ve smíšené třídě není vždy velký prostor pro činnosti nejstarších dětí, proto pracujeme s předškoláky i individuálně. Činnosti nabízíme také po obědě (po poledním odpočinku), kde si děti rozvíjejí a osvojují potřebné dovednosti nejen pro školu, ale i pro život.
 • V Povídálkovi se zaměřujeme např. na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, rozvoj řeči, individuální procvičování hlásek. Na Na veselém počítání zařazujeme činnosti na logické myšlení, předmatematickou gramotnost. V Hrátkách s angličtinou se děti seznamují s anglickým jazykem  - povídají si s obrázky, učí říkanky.
 • Vzhledem poloze naší školky mají děti možnost při pobytu venku využít louky, lesy, krásnou cestu kolem rybníka, pozorovat přírodu, a tak nenásilnou formou přírodu poznávat, chránit a pomáhat ji.
 • Školní zahrada je velká, prostorná a vybavená krásnými průlezkami, houpačkami, pískovištěm, travnaté i betonové plochy pro míčové i ostatní hry. Děti mají možnost si na dopravním hřišti zkusit jízdu na odstrkovadlech a koloběžkách. V létě máme možnost se otužovat.
 • Pořádáme společné akce s rodiči, při níž i rodiče mají možnost lépe nás poznat a my zase rodiče. To přispívá k lepší atmosféře a spolupráci s rodiči. Mezi tyto akce patří např. vánoční posezení u stromečku, oslava ke Dni matek, oslava Dne dětí, výlety, návštěvy divadel.
 • Pro rodiče pořádáme informační dny a schůzky, na kterých si povídáme nejen o jejich dětech, ale společně se snažíme najít společné kroky při řešení nějakého problému.
 • Naše školka je spojena se základní školou a úzce s ní spolupracuje. Pořádáme společné akce (Zpívání na schodech, Těšíme se do školy, Zahradní slavnost kde se loučíme s předškoláky a školáky).
 • Budoucí prvňáčci mají možnost lépe poznat prostředí, kam po prázdninách půjdou. Prázdniny si můžou užít v klidu a už se jen těšit do školy, kterou už znají.

3154.jpg

Záměr naší MŠ

 • vést děti k samostatnosti, rozvíjet a podporovat jejich myšlení, prožívání a sebejistot
 • učit děti přijímat změny a přizpůsobit se jim / být tolerantní, schopné uplatnit se a prosadit své názory/
 • respektovat individuální zvláštnosti dítěte
 • během celého dne vycházet z potřeb dítěte a dbát na jeho rozvoj získaný formou hry a prožitků
 • snažit se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně

3155.jpg

Zobrazit jako: katalog | tabulku